OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1.    W przypadku osób fizycznych VISKOMED jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu internetowego.
2.    Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy między VISKOMED, a Klientem oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług VISKOMED. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie.
3.    Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług VISKOMED.
4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
5.    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. Nie jest możliwe korzystnie z usługi dostępu do Artykułów anonimowo lub pod pseudonimem.
6.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych VISKOMED nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy .


Opcje Demo