OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności zgodną z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Są to dokładne informacje dla Państwa, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, jak nasza firma zabezpiecza Państwa dane osobowe, jakie dane są zbierane i w jakim celu. Zaznaczamy również jakie przysługują Państwu prawa odnośnie ochrony Państwa danych, które przetwarzamy i z kim można skontaktować się w przypadku pytań lub wątpliwości.


1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możecie Państwo skontaktować się z nami w sprawie ich przetwarzania? 

Administratorem Państwa danych jest Viskomed Renata Frontczak ul. Warszawska  44/50, 95-200  Pabianice.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami drogą mailową na adres insp@viskomed.pl


2. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu? 

Przetwarzamy głównie kategorie danych: dane firmowe. Dane firmowe służą nam tylko i wyłącznie do wystawiana faktur. Dane są nam przekazywane przez Klientów, dla których już realizujemy nasze usługi i tylko te firmy w naszej bazie mają te dane uzupełnione. Dane firmowe, które zbieramy w naszej bazie to:
– pełna nazwa firmy,
– imię i nazwisko (jeżeli zostało nam przekazane),
– adres,
– NIP,
– numer telefonu,
– adres mail


3. Komu udostępniamy Państwa dane?

Nie udostępniamy i nie sprzedajemy Państwa danych żadnym innym podmiotom gospodarczym.
Jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe,a w szczególności: Policja, Prokuratura, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


4. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzamy do momentu odwołania zgody przez Państwa.


5. Jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Macie Państwo prawo dostępu do danych – możecie uzyskać wgląd do swoich danych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem Państwa 
danych. Macie Państwo prawo do sprostowania danych – zaktualizowania, sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych przez nas danych osobowych. Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania jakiś określonych danych. Jeżeli zgłosicie Państwo takie żądanie nie będziemy uwzględniać tych danych w prowadzonych przez nas kontaktach handlowych.Macie Państwo prawo do wypisania z bazy – w dowolnym momencie mogą 
Państwo zażądać wypisania się z naszego mailingu (nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji handlowych od nas).


6. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Nasze bazy oraz sprzęt są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami. Dostępu ani wglądu do bazy danych nie mają osoby spoza firmy.


7. Zmiany w Polityce Prywatności.

W zależności od bieżących potrzeb i wymagań możemy zmieniać i uzupełniać naszą Politykę Prywatności.